Kamerun - Dupa

Kamerun - Dupa Kmen Dupa obývá odlehlé pohoří Vokre na severu Kamerunu . Jeho populace se pohybuje mezi 3 000 až 7 000 jedinců. Úrodné pohoří Vokre jim umožňuje živit se samozásobitelským zemědělstvím, které kombinuje s pastevectvím, lovem a sběrem. Dupa, na rozdíl od jiných horských kmenů, odolávali a odolávají dodnes invazi jiných kultur na jeho území, jako je šíření islámu a křesťanských misionářů, kteří chtějí transformovat jejich kulturu a asimilovat je novým vyznáním a ideologií.