Ekvádor - Huoarani

Příslušníci z kmene Huaorani žijí v amazonském deštném pralese v Ekvádoru a až do roku 1956 neměli žádný kontakt s okolním světem. Do dnešních dnů dokonce existuje nepříliš početná skupina členů tohoto etnika, která odmítá, a to velice agresivně, jakýkoliv kontakt s vnějším světem.