28 4 /2017
HUAORANI
Příslušníci z kmene Huaorani žijí v amazonském deštném pralese v Ekvádoru a až do roku 1956 neměli žádný kontakt s okolním světem. Do dnešních dnů dokonce existuje nepříliš početná skupina členů tohoto etnika, která odmítá, a to velice agresivně, jakýkoliv kontakt s vnějším světem.

Kontaktovaná většina „ lidských bytosti“, jak zní překlad slova Huoarani, se nyní potýká s drtivým nástupem naftařských a těžařských firem do jejich domova, deštného pralesa. Způsob života se u tohoto kmene mění velice rychle a již po pouhém roce lze najít zásadní rozdíl i v myšlení jednotlivých členů komunity. I přes tyto problémy zůstává část mužů stále lovci a také obávanými válečníky.