8 8 /2017
INDIE, NAGALAND - KONJÁKOVÉ
Konjákové obývají oblast Mon ve státě Nágsko (Nagaland), do roku 2011 pro cizince nepřístupném. Jsou součástí širšího společenského celku Nágů a mají výrazné tetování v obličeji a na pažích. Dříve byli známí jako lovci lebek, které vystavovali v tzv. morong (místa veřejného shromáždění).

Věřili,že na ně z hlav zabitých nepřátel přechází jejich síla. Dodnes mají ve velké oblibě zbraně. Festival Aoling, který v Monu každoročně probíhá v prvním dubnovém týdnu, je oslavou osetí polí a přivátání nového roku. Každý den slavností je ve znamení zpěvu i tance a má své specifické rituály, k nimž patří i obětování dobytka a prasat.