17 1 /2015
INDIE - LIDÉ
Z naší planety nemizí jenom deštné pralesy nebo různá zvířata. Mizí i naše vlastní tradice, kultura a staré zvyky. V poslední době mě proto čím dál více přitahuje fotografování etnik, která ještě odolávají tlaku moderního světa. Indie je v tomto směru doslova fotografickým rájem. Obyvatelé této rozlehlé země nejsou jen Síkhové v turbanu nebo svatí muži z Varanásí.

Najdete tu pestrou směsici kmenů, jejich příslušníky byste při pouhém pohledu na fotografie do Indie možná ani nezařadili. Třeba kmen Konyaků, kteří byli známí jako lovci lebek. Obývají stát Nagaland, který se pro cizince otevřel teprve v roce 2011. Jsou zcela jiní než drsní horalé z Ladakhu, schopní úspěšně přežívat v drsných podmínkách indické části Himaláje. Nebo různé náboženské obřady a slavnosti. Od největší náboženské pouti Kumbh Mela až po spalování zesnulých v ghátech na březích řek. A tak bych mohl pokračovat. Kouzlo téhle země nespočívá jenom v pestrosti somatotypů zdejších obyvatel. Má základ především ve stále živém praktikování tradic, které v Indii zatím ještě nepatří minulosti.